huisregels

Binnen onze hekken gelden een aantal huisregels: 

  • Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen is op eigen risico.
  • Ouders / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen.
  • Picknicken in de Speeltuin is verboden.
  • De speeltuin is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van meegebrachte goederen.
  • Huisdieren mogen niet naar binnen.
  • Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
  • Gebruik van drugs en alcohol is verboden.
  • Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten niet toegestaan.
  • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
  • Bij het niet naleven van bovenstaande huisregels kunt u verwijderd worden.