huisregels

Binnen onze hekken gelden een aantal huisregels: 

 • Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen is op eigen risico.
 • Ouders / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen.
 • Eigen eten en drinken is NIET toegestaan.
 • Kinderen t/m 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder de speeltuin betreden.
 • Picknicken in de Speeltuin is verboden.
 • De speeltuin is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van meegebrachte goederen.
 • Huisdieren mogen niet naar binnen.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 • Gebruik van drugs en alcohol is verboden.
 • Wij zijn een rookvrije speeltuin.
 • Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Bij het niet naleven van bovenstaande huisregels word u aangesproken op uw gedrag, en kan er verzocht worden om de speeltuin te verlaten.